Nástroje, zařízení i celé linky na vytlačování plastů

dodává firma COMPUPLAST s.r.o. svým zákazníkům v České republice tak i střední Evropě od začátku 90. let . Snažíme se maximálně přizpůsobovat přáním našich zákazníků.
Abychom se co nejvíce přizpůsobili trhu, navrhujeme naše nástroje a strojní zařízení již od roku 2002 ve 3D konstrukčním prostředí.
Pro simulování toku taveniny a optimalizaci tvaru dutin vytlačovacích hlav
používáme nejmodernější software Virtual Extrusion Laboratory - 3D FEM firmy COMPUPLAST International.

Více ...


O FIRMĚ

About Us Základy firmy COMPUPLAST s.r.o. sahají již do roku 1991. Naši konstruktéři tak mají opravdu dlouholeté zkušenosti s návrhy nástrojů a linek v oblasti vytlačovaní plastů. V průběhu let bylo vyrobeno velké množství vytlačovacích hlav, ať již pro běžné aplikace, či pro velmi speciální účely. Již od roku 2002 navrhujeme v 3D grafickém prostředí Solid Edge jehož součástí jsou i moduly pro pevnostní, tepelné a reologické výpočty na bázi metody konečných prvků. Tyto podpůrné prostředky nám pomáhají řešit i velmi složité případy a to velmi rychle a efektivně.

VYTLAČOVACÍ NÁSTROJE

VYTLAČOVACÍ NÁSTROJE

měkké profily
tvrdé profily
koextrudované profily
trubky a hadičky
ploché fólie a desky

Více ...


VYTLAČOVACÍ LINKY

VYTLAČOVACÍ LINKY

Linky na trubky a hadičky
 • návrh trubkových vytlačovacích hlav jak jednovrstvých s možností koextruze tak i vícevrstvých ...
 • Linky na fólie a desky
 • návrh plochých hlav jak pro monoextruzi tak i pro koextruzi s feedblockem ...
 • Linky na profily
 • návrh vytlačovacích hlav a kalibrů pro vytlačování profilů s možností koextruze ...
 • Více ...


  PORADENSTVÍ

  Naši pracovníci v průběhu let shromáždili množství technologických zkušeností v tomto oboru a jsou tedy schopni poradit při řešení řady problémů. Můžeme Vám rovněž poradit při výběru vhodných partnerů, vhodného zařízení či zakoupení takového zařízení zprostředkovat.

  Kromě vlastních produktů dodáváme stroje a zařízení od zahraničních výrobců v oblasti zpracování plastů (laboratorní zařízení od firmy Labtech Engineering) a termální čistící systémy pro čištění kovových součástí od polymerních materiálů (SCHWING Technologies GmbH). Vždy se jedná se o kvalitní a prověřené výrobce jak z Evropy, tak i z východní Asie či USA. To umožňuje našim zákazníkům např. objednat a mít garantovanou celou vytlačovací linku jedním generálním dodavatelem, bez starostí o dovoz, příp. celní deklarace, dopravu, instalaci a uvedení linky do provozu. V neposlední řadě to zjednodušuje komunikaci našich zákazníků v mateřském jazyce.

  Od roku 2009 jsme členem Plastikářského klastru, který sdružuje nejvýznamnější firmy plastikářského průmyslu nejen Zlínského kraje.

  ZASTOUPENÍ

  Labtech Engineering Co., Ltd. - laboratorní linky a zařízení pro plastikářský průmysl.

  Oficiální zastoupení v zemích:
  Česká republika a Slovensko: od roku 2012
  Estonsko, Lotyšsko, Litva, Bělorusko, Ukrajina a Moldavsko: od roku 2015

  SCHWING Technologies GmbH - termální čistící pece pro odstranění organických materiálů z kovových dílů. Vhodné pro všechny zpracovatele plastikářského průmyslu.

  Oficiální zastoupení:
  Česká republika a Slovensko: od roku 2015
  GMA MACHINERY ENTERPRISE Co. Ltd. - ploché vytlačovací hlavy na fólie a desky až do šíře 6m, Feed Blocky na koextruzi, zubová čerpadla a filtry taveniny.

  Oficiální zastoupení:
  Česká republika a Slovensko: od roku 2017